“הואיל ואין אדם יודע יום פקודתו…” מלים אלו המופיעות בפתח צוואות רבות מבטאות חכמה שנצברה במשך דורות רבים.

איש אינו יודע מתי יסתלק מן העולם והכנת צוואה משמעה עשיית סדר ומניעת סכסוכים העלולים לקרוע משפחות לאחר מות המוריש. השארת רכוש ללא צוואה, או הכנת צוואה פגומה, הביאו לא פעם לסבל רב ליורשים כשהנהנים העיקריים היו עורכי הדין.

עם נסיון רב בתחום הצוואות ודיני הירושה – כולל מינוי למנהל עזבונות ע”י בית המשפט – עו”ד עמנואל ויזר יסייע למלא את רצונותיכם לגבי האופן בו יחולק הרכוש בין היורשים.