המשרדים פתוחים בירושלים ותל אביב

טלפונים:
נייד: 050-5314134
ירושלים: טלפון: 02-6256512 – פקס: 02-6256515
תל אביב: 03-6965331 – פקס: 03-6965311

דוא”ל:
weisere@gmail.com

כתובת למשלוח דואר:
עו”ד עמנואל ויזר, ת.ד. 373 אלעזר
ד.נ. צפון יהודה 9094200